Einde van een discriminatie tussen de fiscus en de andere gewone schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

Door haar arrest van 18 februari 2016 verbiedt het Grondwettelijk Hof voortaan aan de fiscus een wettelijke hypotheek te vestigen gedurende de procedure van de gerechtelijke reorganisatie. Deze inschrijving liet de fiscus tot hier toe te genieten van een bevoorrecht statuut in geval van een later faillissement van de onderneming in moeilijkheden.

Hoewel alle maatregelen van tenuitvoerlegging verboden zijn tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie op grond van artikel 31 van de Wet Continuïteit der Ondernemingen (hierna « WCO ») had de fiscus de gewoonte genomen haar wettelijk voorrecht te gebruiken, die haar toelaat een hypotheek te vestigen tijdens de opschortingsperiode ten einde zich te behoeden tegen onvermogendheid.

Als chirografaire schuldeiser is de fiscus een gewone schuldeiser, net zoals alle anderen. Als de inschrijving van de hypotheek tijdens de opschortingsperiode niet een bevoorrecht statuut creëert op de dag van de invoering van de procedure van de gerechtelijke reorganisatie, staat dit haar toch toe dit statuut te verkrijgen op datum van de inschrijving. Als gevolg hiervan, ingeval van een later faillissement, komen de andere gewone schuldeisers, die geen enkele uitvoeringsmaatregel hebben kunnen nemen tijdens deze opschortingsperiode, niet in samenloop dan wanneer de fiscus als eerste is uitbetaald.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat volgt uit de parlementaire voorbereiding van de WCO dat de belastingadministratie een «gewone» schuldeiser is zoals de anderen. Als gevolg hiervan is ze van mening dat het speciaal voorrecht van de fiscus, dat haar toestaat een wettelijke hypotheek te nemen, niet kan worden uitgeoefend tijdens de periode van opschorting aangezien dit op een onevenredige wijze de rechten van de andere gewone schuldeisers benadeelt, nu zij onderworpen zijn aan het verbod tenuitvoerleggingsmaatregelen te treffen tijdens deze zelfde periode.

CAIRN LEGAL beschikt over een ruime ervaring in het kader van gerechtelijke reorganisaties, zowel voor de ondernemingen in moeilijkheden, als voor de schuldeisers van deze ondernemingen. Deze ervaring heeft ons geleerd dat het essentieel is op tijd de passende maatregelen te ondernemen en de gevolgen van een dergelijke procedure vast te stellen.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr. Virginie SCHOONHEYT te contacteren (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten

Het Cairn Legal Team.