Voorontwerp van wet op de vertrouwensdiensten voor de elektronische transacties

De Ministerraad van 11 december 2015 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd, die een Europees reglement op de elektronische identificatie en de vertrouwensdiensten voor de elektronische transacties uitvoert.

Het voorontwerp van wet, die een nieuwe titel binnen het boek XII van het Wetboek Economisch recht zal invoegen, reglementeert in het bijzonder de volgende punten.

Elektronische aangetekende zending

Wanneer de wet een aangetekende zending vereist, kan dit op een elektronische manier worden gedaan, zonder dat dit een verplichting is. De mogelijkheid van een elektronische hybride verzending is ook voorzien.

Elektronische zegel

De elektronische zetel zal toestaan de ondernemingen te identificeren op een elektronische manier en machtigen een stempel te zetten in de naam van de vennootschap. Het wetsontwerp integreert de elektronische zegel gerechtigd aan een handgeschreven handtekening van een fysiek persoon, die de morele persoon vertegenwoordigt.

Elektronische handtekening

Er bestaat al een juridisch kader, omvattend de elektronische handtekening. Het wetsvoorstel voorziet hoe dan ook twee belangrijke verbeteringen:

  • de elektronische gekwalificeerde handtekening zal interoperabel zijn in de Lidstaten;
  • de gebruikers zullen voortaan op een automatische, betrouwbare en doeltreffende manier het  resultaat van de evaluatie van een bevoegde elektronische handtekening kunnen ontvangen.

Het wetsvoorstel voorziet ook een vertrouwenslabel EU voor de numerieke diensten en voert de Europese regels op de elektronische identificatie en de vertrouwensdiensten, die de prestaties van de vertrouwensdiensten zal moeten respecteren, uit.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr.  Guillaume RUE te contacteren (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal Team.

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck