De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven : ook voor de kleinere werven

Om belastingfraude en sociale dumping bij de uitvoering van bouwwerken te bestrijden, moeten alle aanwezige werknemers op de bouwplaats dagelijks elektronisch registreren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zodat de administratie te allen tijde een duidelijk beeld heeft van de aanwezige personen en controles kan uitvoeren.

Dit systeem (genoemd “check-in at work“) was tot voor kort enkel van toepassing op werven met een gecumuleerde waarde van meer dan € 800.000 excl. BTW. De drempel is thans verlaagd naar € 500.000. Tegen 1 januari 2018 zullen in principe alle werven zonder uitzondering onderworpen zijn.

Onder “werken in onroerende staat” wordt het volgende geviseerd: het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, schoonmaken en afbreken van het geheel of een deel van een gebouw.

Personen die verplicht zijn te registreren zijn de hoofdaannemer, de aannemer, de werknemer en werkgever, de zelfstandige, de bouwdirectie belast met het ontwerp, evenals diegenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering of de veiligheidscoördinator. Wij herinneren wat dat laatste betreft dat de tussenkomst van een veiligheidscoördinator verplicht is op alle bouwplaatsen waar meer dan een ondernemer actief is, zelfs indien de verschillende aannemers nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwsite.

Iedereen die werken uitvoert moet zich dus registreren en er zal bijgevolg steeds iemand zijn die voor de implementatie van het systeem verantwoordelijk zal zijn.

De sancties bij niet naleving zijn bijzonder streng. De boetes schommelen tussen € 600 voor de individuele werknemer of de zelfstandige die zich niet liet registreren tot € 6.000 voor de bouwdirectie, aannemers of werkgevers (boete te vermenigvuldigen met het aantal personen in overtreding !).

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr. Carl Vander Espt te contacteren (carl.vanderespt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal Team.

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck