De invordering van niet-betwiste geldschulden: nieuwe wet

Op 19 oktober 2015 is de wet “Pot Pourri I” aangenomen. Een van de maatregelen betreft het innen van schuldvorderingen die onder bepaalde voorwaarden, niet langer een verschijning voor de rechter veronderstellen.

In België bestaat er al een summiere procedure van bevel tot betaling waarvan het doel is de schuldeiser toe te laten makkelijk (zijnde zonder het instellen van de gewoonlijke gerechtelijke procedure) de bedragen die aan hem verschuldigd zijn te recupereren. Niettemin en ondanks verschillende aanpassingen wordt deze procedure zeer weinig gebruikt.

Op basis van deze vaststelling heeft de wetgever het passend gevonden om een nieuwe snelle en goedkope procedure uit werken. Deze procedure is volledig administratief en wordt toevertrouwd aan deurwaarders.

De nieuwe procedure is enkel mogelijk voor niet-betwiste schuldvorderingen. Van zodra er sprake is van betwisting gaat men er immers van uit dat het een juridisch geschil betreft, waarvan de regeling tot de bevoegdheid van een rechter behoort.

Het toepassingsgebied is gelimiteerd tot geldschulden tussen professionelen in de ruimste zin.

De schuld moet een geldsom betreffen die zeker en opeisbaar is op het ogenblik van de aanmaning, ongeacht het bedrag. De intresten en het schadebeding kunnen er ook aan toegevoegd worden maar mogen niet meer dan 10% van de hoofdsom bedragen.

De invordering vindt plaats via deurwaarder, die op vraag van de advocaat van de schuldeiser handelt. De procedure mag immers enkel worden ingeleid op vraag van een advocaat, dit naar analogie met wat er nodig was voor de summiere procedure van bevel tot betaling.

Deze procedure zal in werking treden op een datum die nog moet worden vastgelegd via koninklijk besluit, maar niet later dan 1 september 2017.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr. Guillaume Rue te contacteren (guillaume.rue@cairnlegal.be)

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal team

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck