De regels met betrekking tot de aankondigingen van prijsvermindering zijn opgeheven

Als gevolg van een arrest van juli 2014 van het Europees Hof van Justitie, dat stelde dat de Belgische wetgeving het Europees recht schond, heeft de Belgische regering de afschaffing van de bindende regels van het Wetboek van economisch recht inzake aankondigingen van prijsverminderingen door het Parlement laten stemmen.

Tot op heden moest een onderneming die een prijsvermindering aankondigde een aantal formele regels respecteren: ze moest de consument informeren over de referentieprijs; deze referentieprijs moest de laagste prijs zijn die de onderneming had toegepast voor hetzelfde product tijdens de maand voorafgaand aan de eerste dag van de effectieve vermindering; de vermindering moest worden toegepast gedurende ten minste 1 dag en maximum 1 maand.

Deze regels zijn eveneens opgeheven bij soldenverkoop.

De onderneming die een prijsvermindering aankondigt moet deze formele regels dus niet meer naleven maar moet daarentegen wel zorgen dat de reclame eerlijk en zonder bedrog is.

Indien u meer toelichting wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Didier Chaval (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal team

Advocaten Vennoten

Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten

Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck