Brusselse reglementering omtrent toeristische logementen bij de bewoner

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nieuwe regels aangenomen omtrent het verhuren van logies bij de bewoner. Deze regels moeten in werking treden begin 2016.

Deeleconomie of gedeelde consumptie, is een economisch model dat al gedurende enkele jaren fors groeit. In dit model stellen particulieren hun tijd, middelen en/of vaardigheden ter beschikking aan anderen, meestal tegen een vergoeding. Een voorbeeld van deze nieuwe economie is het bedrijf AIRbnb. Een bedrijf dat zich presenteert als een gemeenschappelijk platform van huur en reservatie voor verblijven bij particulieren.

Het is in deze context dat de ordonnantie van 8 mei 2014 van de Brusselse regering past en zich richt op het reglementeren van de toegang tot het beroep via het instellen van regels betreffende de uitbating van toeristische logies en het optreden tegen oneerlijke concurrentie. Deze tekst breidt het toepassingsgebied van de vorige regelgeving uit, aangezien deze enkel van toepassing was op hotels en gastenkamers. Verhuurde logies via platformen zoals Airbnb zijn dus voortaan direct geviseerd.

Er wordt verstaan onder « logies bij de bewoner » elke inrichting die uit een of meer kamers of afgescheiden ruimten bestaat en die daartoe zijn ingericht, die behoren tot de persoonlijke en gebruikelijke woning van de uitbater of haar aangrenzende bijgebouwen.

De ordonnantie stelt zowel algemene verplichtingen als specifieke verplichtingen in, die gerespecteerd dienen te worden door de exploiterende rechtspersoon en zijn uitbater.

Wat betreft de algemene verplichtingen kan worden gewezen op de verplichting van een voorafgaande aangifte en registratie van de toeristische logies, alsook de verplichtingen met betrekking tot de hygiëne en veiligheid.

Wat betreft de specifieke verplichtingen zijn deze van toepassing op exploiterende rechtspersoon en uitbater. Enerzijds moet de inrichting beschikbaar zijn om gedurende minstens vier maanden per jaar gasten te ontvangen en daarnaast beschikken over private sanitaire voorzieningen, voorbehouden voor de gasten. Anderzijds mag de uitbater niet meer dan 15 toeristen op hetzelfde ogenblik ontvangen, moet hij de prijzen die voor elke kamer gelden zichtbaar aanduiden en er zich toe verbinden zich in eigen persoon voor het onthaal van de gasten in te zetten.

Op het vlak van de sancties, kan een administratieve geldboete van 250 tot 250.000 euro worden opgelegd wanneer de uitbater niet voldoet aan de ordonnantie. De door de regering gemachtigde ambtenaar kan verder ter plaatse de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten bevelen.

Indien de uitbater voldoet aan de ordonnantie, zal hij daarenboven ook moeten voldoen aan de andere wettelijke verplichtingen die verband houden met deze activiteit, meer bepaald op fiscaal vlak (inkomstenaangifte, betaling van gemeentebelastingen…).

Indien u meer toelichting wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Guillaume Rue (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal team

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck