Laatste rechte lijn voor de opheffing van effecten aan toonder

Sedert 1 januari 2014, bestaan de effecten aan toonder niet meer in België. Door de wet van 14 december 2005, zijn de effecten aan toonder inderdaad van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.

De wet werd recent gewijzigd om de laatste stappen van het dematerialiseringsproces dat begonnen is in januari 2008 te organiseren. Het betreft meerbepaald om het lot van effecten waarop verzet is aangetekend beter te definiëren, de voorwaarden voor de verkoop van de effecten waarvan de titularissen onbekend zijn op 1 januari 2015 te bepalen, de rol van de deposito- en consignatiekas te preciseren bij de verkoop van dergelijke effecten, evenals een zekere controle te organiseren op de nalevering van de wet door de tussenkomst van een cijferberoep (revisor, externe boekhouder, enz.).

Een koninklijk besluit zal de regelgeving vervolledigen door de modaliteiten voor de organisatie van publieke verkopen te bepalen, de overdrachten aan de deposito- en consignatiekas en de berekening van eventuele boetes.

De laatste nog te nemen maatregelen om te nemen zijn talrijk, en zijn gespreid over de twee volgende jaren.3 De dematerialisering zou moeten beëindigd zijn in 2026.

Cairn Legal kan u helpen bij het realiseren van de laatste etappes, door het geven van het gepaste advies. U kan hiervoor steeds contact opnemen met Mr. Frédéric de Patoul (fdp@cairnlegal.be).