De buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

De buitengerechtelijke beslechting van geschillen (« ADR », afkorting van alternative dispute resolution) helpt consumenten om hun conflicten met een professioneel op te lossen met betrekking tot goederen of diensten die hij heeft aangekocht, zonder gerechtelijke procedure, maar door de tussenkomst van een ADR entiteit, die een oplossing voorstelt of oplegt, of de partijen verenigt met het oog op het vinden van een minnelijke oplossing.
Op 18 juni 2013 werden de ADR Richtlijn (2013/11/EU) en de ADR Verordening (n° 524/2013) gepubliceerd. Zij vormen een nieuw reglementair kader met betrekking tot de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
De ADR Richtlijn beoogt het beroep op ADR te stimuleren en legt een niveau van minimum bescherming van consumenten op. Zij is van toepassing op geschillen tussen consumenten en professionelen gevestigd in de EU met betrekking tot de contractuele verplichtingen die volgens uit verkoops- of dienstenovereenkomsten, zowel online als offline. De professioneel en de consument moeten zich akkoord verklaren over de buitengerechtelijke regeling van de geschillen. De partijen zijn dan ook niet verplicht om een beroep te doen op de ADR procedures.
De ADR Verordening creëert een platform voor « Beslechting online van geschillen » onder de vorm van een interactieve internet site. Het platform zal ook de klachten overmaken aan de nationale ADR entiteit om de klacht te behandelen. In de praktijk, zullen de internethandelaars en de online marktplaatsen (zoals Amazon, Ebay, …) eenvoudig toegankelijke linken moeten invoegen op hun site naar het platform voor ‘Beslechting online van geschillen), die zij al dan niet aanvaarden te onderwerpen aan deze ADR regels. Wie de verbintenis op zich neemt er een beroep op te doen of die ertoe gehouden zijn, zullen bovendien de consument moeten inlichten over de details (ondermeer in de algemene voorwaarden) met betrekking tot het bestaan en de mogelijkheid op ADR een beroep te doen.
België moet de ADR Richtlijn implementeren ten laatste op 9 juli 2015. De ADR Verordening is rechtstreeks van toepassing en is, met uitzondering van sommige bepalingen, toepasselijk vanaf 9 januari 2016.
Indien u meer toelichtingen hierover wenst kan u steeds contact opnemen met Guillaume RUE, gr@cairnlegal.be