Nieuws voor vastgoedmakelaars

Vanaf 1 september 2013, datum van in werkingtreding van de nieuwe wet van 11 februari 2013, moeten vastgoedmakelaars zich inschrijven als vastgoedmakelaar-bemiddelaar of als vastgoedmakelaar-syndicus.
De wetgever erkent bovendien een derde categorie van vastgoedmakelaars: de vastgoedmakelaar-rentmeester die voor rekening van derden activiteiten ontwikkelt inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus;
Dit onderscheid wordt doorgevoerd om eventuele specifieke regels voor elke categorie aan te nemen teneinde het beroep nog meer te omkaderen.
De nieuwe wet laat eveneens toe het beroep uit te oefenen door een rechtspersoon waarvan:
  • de zaakvoerders en bestuurders fysieke personen zullen moeten zijn die de toelating hebben om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen ;
  • het maatschappelijk doel beperkt is tot het leveren van diensten die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar ;
  • minstens 60% van de aandelen in het bezit zijn van fysieke personen die de toelating hebben om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.
De nieuwe wet verstrekt tenslotte de sancties tegen deloyale praktijken en wijzigt fundamenteel het tuchtrecht door de klager en zelfs bepaalde derden toe te laten om toegang te hebben tot het dispositief van de uitgesproken beslissingen en, op basis van ernstige redenen, tot hun motivering, evenals tot het tuchtdossier.
Indien u meer toelichtingen hierover wenst kan u steeds contact opnemen met Bernard Vandenkerckhove, bv@cairnlegal.be