De wet op de marktpraktijken wordt niet meer toegepast

Op 5 juli 2013 heeft de correctionele rechtbank van Nijvel een onderneming vrijgesproken die werd vervolgd wegens schending van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de bescherming van de consument, en meer in het bijzonder, de artikelen die de aankondigingen van prijsverminderingen en liquidatieverkopen reglementeren.

In deze zaak betwistte de vervolgde onderneming niet de feiten en, bijgevolg, de schending van de bepalingen van de Belgische wet inzake de aankondigingen van prijsverminderingen en liquidatieverkopen. Daarentegen verdedigde de onderneming dat de betrokken bepalingen van de Belgische wet niet konden worden toegepast omdat ze strijdig waren met het Europees recht en, meer in het bijzonder, de richtlijn van 11 mei 2005 inzake deloyale commerciële praktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten.

De rechtbank gaf de onderneming gelijk.

Meerdere bepalingen van de Belgische wet kunnen vandaag worden betwist omwille van hun mogelijke strijdigheid met het Europees recht: naast de aankondigingen van prijsverminderingen en liquidatieverkopen, betreft het de bepalingen die de verkopen tijdens solden reglementeren, de aankondigen van prijsverminderingen gedurende de periodes voorafgaand aan de solden en de verkopen met verlies.

Binnen onze diensten tegen forfait, biedt CAIRN LEGAL een efficiënte controle van uw marktpraktijken, snel, weinig kostelijk en aangepast aan de laatste wijzigingen. Ons maandelijks forfaitair abonnement bevat ondermeer een hotline (telefoon en email) en een audit dienst die een regelmatige monitoring verzekert van de wettelijkheid van uw aanbiedingen, marketingcampagnes en websites.

Voor meer inlichtingen, contacteer Guillaume Rue (gr@cairnlegal.be) ou Didier Chaval (dc@cairnlegal.be).